Spør 'o Rakel

Vi utvikler en Chatbot for IKT-support som skal leve i Teams og benytter Microsoft sine tjenester. Over tid skal de ansatte kunne få svar på sine spørsmål via chatbot og den skal benyttes til å automatisere ulike prosesser som feks administrasjon av utrulling/ utskifting av gamle PC-er.

Prosjektet deles opp i 3 faser:
Fase1: chatbot for intern ikt-support
Fase2: chatbot gjøres tilgjengelig for ansatte
Fase3: chatbot gjøres tilgjengelig for innbyggere

 

Gevinstpotensiale

  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for organisasjon og ansatte 

 

Investeringsbehov 

Utvikling og support kjøpes inn fra konsulent. Inngått kontrakt åpner opp for å dele løsningen med kommuner utenfor ROR-IKT samarbeidet.

Kontaktinformasjon

Fred Gjørtz
ROR-IKT
E-post