Individuell opplæringsplan i skole

Vi tar i bruk Sharepoint til produksjon av individuell opplæringsplan (IOP) i skole. 

Gevinstpotensiale 

Løsningen bidrar til at vi holder kontroll på hvor IOP blir opprettet og hvor det lagres, samt styrer tilgangen til IOP. Dette gir gevinst i form av bedre informasjonssikkerhet og personvern.  

  • Bedre ressursbruk

 

Investeringsbehov 

Løsningen bygges på programvare kommunene allerede har, så implementeringen krever kun tidsressurser. 

Kontaktinformasjon

Sindre Rovde
E-kommune Sunnmøre/ Ålesund kommune
E-post