Innføring av app Min skole Pluss for dialog mellom elev/foresatt og skole.

Vi innfører appen "Min skole Pluss" som brukes i dialog mellom elev/ foresatt og skole. Appen benyttes av lærere, elever og foresatte og gir forenklet dialog. 

Gevinstpotensiale 

Løsningen bidrar til å redusere avstand mellom skole og hjem, og forenkler dialogen som fører til bedre ressursbruk og økt kvalitet i tjenesten. Appen bruker et grensesnitt som elever, foresatte og lærere er vant med. Løsningen fungerer som en elektronisk meldingsbok. 

  • Økonomisk gevinst
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv
  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Bedre ressursbruk

 

Investeringsbehov 

En relativ høy driftskostnad til Visma, beregnet etter antall elever.

En tilleggsutfordringer er hvordan krav om bruk av mobiltelefon blant ansatte skal løses. 

Kontaktinformasjon

Paul Ottar Tornes
Volda kommune
E-post