Innføring av sikker sak - løsning for sensitive data innen oppvekst

Vi innfører nå en tilleggsmodul i vår oppvekstløsning (Visma Flyt Skole). Sikker sak gjør at vi kan behandle sensitive data i fagsystemet.

Gevinstpotensiale 

Løsningen forenkler hverdagen til ansatte ved at man kan ha all saksbehandling i samme løsning. Dette fører til bedre dialog med andre faginstanser som eksempelvis pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), som videre fører til økt kvalitet i tjenesten. 

  • Økonomisk gevinst
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv 

Investeringsbehov 

Løsningen krever anskaffelse av modulen "Sikker sak" i Visma, samt kostnad knyttet til etablering og årlig lisens. 

 

Kobling til annen løsning 

  • Svarut

  • Svarinn

Kontaktinformasjon

Steinar Holm
IKT-ORKIDÉ
E-post