Office 365 i oppvekst

Vi har tatt i bruk Office 365 i barnetrinnet (skole og barnehage) og ungdomstrinnet, og utarbeidet ROS, rutiner og opplæring for løsningen. 
 

Gevinstpotensiale 

Skolen, barnehagen og kulturskolen hadde vært digitale i flere år når pandemien/nedstengingen "traff" oss i fjor. Det ga oss stor gevinst ved at all samhandling og fjern-undervisning fungerte utmerket allerede fra dag1 av nedstengingen.

Prosjektet har gitt god digital stabilitet, og spart oss for at deler av timer blir amputert pga problem med oppkobling, etc. I tillegg har vi fått gevinst ved at skolens nettbrett også benyttes i digital undervisning på kulturskolen.

  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for organisasjon og ansatte

 

Investeringsbehov 

Krever digitalt utstyr til skolen samt innkjøp av Office365. Det kreves gode rutiner og stort fokus på sikkerhet, samt ressurser for å drive prosjektet og implementere det i organisasjonen.

 

Kobling til løsning

Office 365 

Kontaktinformasjon

Sindre Rovde
E-kommune Sunnmøre/ Ålesund kommune
E-post