Sømløse klasserom

Vi ønsker å legge til rette for innovativ og fremtidsrettet undervisning ved å ruste klasserommene i kommunen med visningsflater og lydanlegg. Disse skal kommunisere enkelt med elever sitt personlige utstyr for hørsel mm. 

Målet med anskaffelsen er å få digitale visningsflater og lydanlegg til alle klasserom og utvalgte spesialrom. 1.-4. trinn er prioritert. Lydanlegget skal brukes til talelyd, med mulighet for direktelyd til hørselshjelpemidler og lyd fra visning (fra enhet som f.eks chromebook eller ipad) i alle (eller prioriterte klasserom). Løsningen skal være enkel for alle å bruke i hverdagen, både for ansatte og elever. Enheter skal automatisk koble seg opp, for eksempel sømløs tilkobling for læreren når en går inn i et klasserom. 

 

Gevinstpotensiale 

Prosjektet vil bidra til å fjerne tidstyver og bidra til en enklere og bedre hverdag for elever og ansatte med hørselshjelpemidler, ved å tilby tilrettelagt utstyr for inkludering og tilpasser opplæring i moderne og fremtidsrettede klasserom. Det skal være raskt og enkelt, og gi økt sikkerhet. Dette fører til bedre ressursbruk for ansatte, økt kvalitet og økt tillit til kommunen som digital aktør. 

  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv 

 

Investeringsbehov 

Prosjektet vil kreve investering i utstyr som skjermer og tilpassede lydanlegg, i tillegg til oppgradering av infrastruktur som muliggjør kommunikasjon mellom utstyret. 

I hvilken grad det vil kreve mer av ansatte innen forvaltning, drift og vedlikehold er usikkert. Det gjøres en innovativ anskaffelsesprosess for prosjektet. 

Kontaktinformasjon

Paul Ottar Tornes
Volda kommune
E-post