e-Torg - nettbutikk for salg av eiendomsinformasjon og geodata

e-Torg er kommunens nettbutikk for salg av eiendomsinformasjon og geodata (kart), og er en skyløsning som leveres som egen nettside eller som API for integrasjon i egen portal.

Gevinstpotensiale

Tiltaket fører til bedre ressursbruk da uthenting av informasjon fra ulike registre automatiseres, samt inntekt fra salg av informasjon til f.eks meglere. 

  • Økonomisk gevinst
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv
  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Bedre ressursbruk

 

Investeringsbehov

Innkjøp av Norkart e-Torgs modul, samt ressursbruk for å sette opp løsningen.

Kobling til annen løsning

  • Matrikkel
  • Folkeregisteret

Kontaktinformasjon

Fred Gjørtz
ROR-IKT
E-post