E-vaktmester

Vi skal benytte Office 365 til intern samhandling og administrering av vaktmestertjenester og renhold med blant annet bestilling av bistand til Rådhusdrift, tildeling av oppgaver og Walkie Talkie.

Gevinstpotensiale

Tiltaket bidrar til mer effektiv samhandling, redusert tidsbruk ved administrering av arbeidsoppgaver og sparte kostnader ved kjøp av utstyr (her Walkie Talkie).

  • Økonomisk gevinst
  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for organisasjon og ansatte

Investeringsbehov

Tiltaket kan settes i gang ved bruk av eksisterende ressurser.

 

Kobling til annet prosjekt

Tiltaket kobles til innføring av Office 365 i Ålesund kommune

Kontaktinformasjon

Sindre Rovde
E-kommune Sunnmøre/ Ålesund kommune
E-post