MinEiendom

MinEiendom gir innbyggere tilgang til eiendomsinformasjon via kommunens nettsider. 

Gevinstpotensiale

Tilgjengelig informasjon om eiendom på kommunens nettsider gjør det enkelt for innbygger å finne riktig informasjon på egenhånd, og slipper dermed å ringe til kommunen. Dette fører til færre telefonsamtaler inn, og bedre ressursbruk. 

  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv

 

Investeringsbehov 

Løsningen baserer seg på Norkarts moduler for min eiendom.

 

Kobling til annen løsning

  • Matrikkel
  • Folkeregisteret 

Kontaktinformasjon

Fred Gjørtz
ROR-IKT
E-post