Publikums innsyn mot historiske eiendomsdata

Med eByggWeb, som er en innbyggerportal med kart, kan innbyggere hente fram dokumenter som er registrert på eiendommen. Oppslag gjøres i BraArkiv og presenteres i eByggWeb. 

Gevinstpotensiale 

Økt kvalitet i innbyggertjenester med selvbetjent løsning. Mindre henvendelser fra publikum. 

  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv
  • Bedre ressursbruk

Investeringsbehov

Oppgradering av eksisterende eByggWeb løsning, kostnad ca. kr. 130.000,-

 

Prosjektet er i planleggingsfasen. 

Kontaktinformasjon

Steinar Holm
IKT-ORKIDÉ
E-post