LoRaWAN - sensornettverk

Sensorer som måler ulike parametre er en av nøkkelkomponentene i en Påkobla by. LoRaWAN er et lavfrekvent transportnett spisset mot å sende små datapakker over lengre avstander og er perfekt for å nyttiggjøre sensordata.

Kristiansund kommune har inngått et samarbeid med NEAS i opprettelsen av byens LoRaWAN infrastruktur. Vi har gjennom 2018 og 2019 testet parkeringsensorer, avfallsensorer og badetemperatursensorer på LoRaWAN-nettet og ser frem til å rulle ut sensorikk i større skala.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund