Dieselforbruk

Kristiansund kommune har vedtatt at alle nye kjøretøy som kjøpes inn skal være nullutslippskjøretøy. Kommunen har likevel en mengde kjøretøy som fortsatt bruker fossilt drivstoff. 

Rapporten under viser kommunens samlede dieselforbruk for kjøretøy som eies av kommunen. Histrogrammet sammenligner fjorårets forbruk med årets forbruk, måned for måned.

Kristiansund kommune kan monitorere dieselforbruket i sanntid. Dette gir mulighet til å ta korrekte beslutninger begrunnet i datatunge kilder. Monitorering som dette er et stort steg i retningen mot et nullutslipssamfunn.