Digital post

Kristiansund kommune sender post digitalt via SvarUt. Som innbygger kan du også sende sikker digital post til kommunen. Kristiansund kommune startet med SvarUT-forsendelser i 2014. Siden den tid har mengden digitale kommunale forsendelser økt drastisk. Å gå fra å printe, legge i konvolutt, frankere og sende til å sende digitalt har store miljømessige fordeler.

I Kristiansund kommune er digital forsendelse vårt førstevalg. Vi oppfordrer alle våre innbyggere om å benytte digital postkasse. Om du ikke har valgt en digital postkase enda, kan du lese mer om digital postkasse på difi.no

Send sikker digital post til kommunen

Kristiansund kommune bruker eDialog slik at du trygt kan sende brev og dokumenter elektronisk, selv om de er unntatt offentligheten. 

Send sikker post til oss

Miljøgevinster ved digital forsendelse

Rapporten under viser:

  • Årlig antall forsendelser
  • Hvor mange kg papir vi har spart totalt og i år
  • Hvor mange tre vi har spart totalt og i år

Viste du at:

  • Det går med ca 2 kg CO2-ekvivalenter per kg produsert papir?
  • Et tre er med på å filtrere ut nesten 30 kg miljøskadelige gasser fra luften hvert år?
  • Å lage resirkulert papir i stedet for nytt papir bruker 64 % mindre energi og 58 % mindre vann?

Kilde for omregninger i Power BI: http://treehouse.i-hmc.co.uk/

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund