Mobilitetskartlegging

Data er innsikt. For å kartlegge mobilitetsmønster i kommunen er det startet et innovasjonsprosjekt og kjøpt inn en scanner. Scanneren er installert i ByBoksen på Carolines plass.

Hvorfor gjør vi dette? 

Vi kan ta faktabaserte beslutninger i stedet for å gjette.

Eksempel på spørsmål vi kan få svar på er:

  • Er det folk i gågata?
  • Når er de der?
  • Hvor lenge oppholder folk seg der?
  • Hvordan kan vi gjøre gågata mer attraktiv for folk og næringsliv?

Teknologi:

Telleren fungerer som et WiFi-aksesspunkt og detekterer smarttelefoner som har WiFi påskrudd. Telleren detekterer ikke persondata eller data som kan identifisere hvem som beveger seg i området den er plassert.

Fra datatilsynets veileder om sporing i det offentlige rom er en enhets MAC adresse er definert som personvernopplysning. Scanneren samler ikke inn enheters MAC adresse og er derfor i tråd med gjeldende lover og retningslinjer.