Påkobla gatelys

Kristiansund kommune har Norges smarteste gatelys!

Kristiansund kommune er i full gang med å rulle ut smarte gatelys. Gatelysene har montert en GPRS sender på toppen av lyktestolpen, som sender sanntidsdata til kommunens overvåkningssentral. I overvåkningssentralen kan man styre, overvåke og kontrollere gatelysene på ulike måter:

  • Man kan sette spesifiserte dimmekurver for et avgrenset antall armaturer. Dette gjør det mulig å lage en kalender for lysene og å sette på ekstra lysstyrke når barna går hjem fra skolen f.eks. Gatelysene får en effektiv og optimalisert bruk av strøm.
  • Man får info om feil og type feil. Når hvert enkelt gatelys har sin egen "dagbok" blir det enkelt å finne ut hvilke reservedeler man trenger. Dette sparer kommunen for både tid og penger.

De nye, smarte gatelysene bruker LED som lyskilde. LED belysning konverterer nesten all energi inn til synlig lys og bruker derfor betraktelig mindre strøm enn tradisjonelle lyskilder som halogen og CFL. Gatelysene i Kristiansund har redusert sitt strømforbruk med over 50 % ved å gå over til LED belysning alene. Vi regner med at styring og optimalisering av dimmekurver har gitt en ytterligere besparelse på ca 25 %. 

I 2016 monterte kommunen ca 450 LED armaturer som medførte en beregnet besparelse på 114 000 kWh/år (installert effekt redusert med 24,6 kW). I 2017 monterte vi 360 LED armaturer og hadde en beregnet besparelse 109 000 kWh/år (24,3 kW). Fra januar-desember 2018 ble 700 LED armaturer montert og ga en beregnet besparelse  201 000 Kwh/år (43 kW). Per desember 2018 har kommunen ca 2200 lyktestolper med LED som belysningskilde noe som tilsier at ca halvparten av gatelysene på kommunal vei i Kristiansund er modernisert.

LED belysning inneholder ikke kvikksølv eller andre giftige tungmetaller som er farlig for miljøet. Lang levetid bidrar til mindre produksjon og bruk av jomfruelige ressurser i tillegg til mindre avfallsmengder. Komponentene i LED belysning er også 100 % resirkulerbare. På grunnlag av redusert strømforbruk, lang levetid og høy resirkuleringsgrad er det ingen tvil om at LED belysning gir en stor miljøgevinst.

Ønsker du enda mer informasjon om våre gatelys? Sjekk ut denne artikkelen: Artikkel om gatelys

Sjekk også ut hva Philips skriver om våre gatelys her: Philips artikkel

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund