Påkobla vann

Kristiansund kommune bruker sensorer som "lytter" etter lekkasjer på strategisk viktige punkt i vannforsyningen. Dette gjør at kommunens tekniske etat oppdager og utbedrer omtrent 90 % av alle lekkasjer før det oppstår skade på natur og bygning. 

Vann er kanskje verdens viktigste ressurs og kommunen sørger for at innbyggere og industri i Kristiansund har vann, helt bekymringsløst. En deteksjonsrate på lekkasjer på hele 90 % betyr at kommunen sparer utgifter i form av reduserte kostnader på pumping og rensing av drikke- og avløpsvann. Vi unngår også at store mengder rent vann går til spille. Det er plassert ut ca 250 lyttere i vannettet i Kristiansund. Bildet under viser en oversikt over lytterne.

Lytteutstyret benytter seg av korrelasjon for å filtrere ut støy og fremme lyden vi er interessert i, nemlig vannlekkasjene. Bildet under viser et eksempel på korrelering med korrelerende lydloggere.

Lytteutstyret gjør at man kan få en nøyaktig monitorering av rørnettet. Status vises på skjerm, i sanntid, og det gis alarm ved endringer. Vann-avdelingen har også mobile lyttere som plasseres i områder der det er målt trykkendring. Lytterne vil da gi indikasjoner på mulige lekkasjer og kan angi lekkasjen med en nøyaktighet på noen få desimeter. Kristiansund kommune var en av de norske pionér-kommunene i å benytte slikt lytteutstyr og har hatt en markant reduksjon i antall vannlekkasjer siden 2011. Kristiansund kommune utfører både monitorering og reparasjon på kommunale rør og har derfor en høy responsrate på utbedring av skade på rør.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund