United 4 Smart Sustainable Cities

I desember 2019 ble Kristiansund kommune formelt en del av United 4 Smart Sustainable Cities, forkortet U4SSC. Dette innebærer at Kristiansund kommune skal rapportere på rundt 100 KPIer (nøkkeltallsindikatorer) som skal gi grunnlag for å si noe om hvordan Kristiansund som helhet presterer på smart bærekraftig utvikling og bærekraftig verdiskaping. I tillegg vil rapporteringen gi grunnlag til benchmarking med andre byer i verden.

Om U4SSCs Implementeringsprogram

For første gang har verden fått måleverktøy som gjør det mulig å bedømme hvordan byer og lokalsamfunn i alle land presterer, og hvor de har de beste forutsetningene for smart bærekraftig utvikling og bærekraftig verdiskaping. Både hver for seg, men først og fremst sammen med andre partnere, på tvers av sektorer og land.

De 16 FN-organisasjonene som står bak U4SSC har de siste tre årene evaluert ca 100 byer i hele verden, for å avdekke potensialet byene har for smart bærekraftig utvikling. Indikatorene er utviklet i tett dialog med næringslivet. Utgangspunktet har hele tiden vært at det ikke vil være mulig å nå bærekraftsmålene uten å samarbeide tett med privat sektor: Hva er investeringsbehovet for nye energiløsninger? Mobilitetsløsninger? Vann, avløp og avfallsløsninger? IT-løsninger?

U4SSC Implementeringsprogram skal bidra til at byer og lokalsamfunn i hele verden klarer å omsette bærekraftsmålene i handling og resultater. I 2020 vil programmet jobbe aktivt for å bidra til å skape gode nasjonale rammebetingelser for lokal utvikling.

Indikatorene er delt inn i følgende dimensjoner: