Visjon for Påkobla Kristiansund

Påkobla Kristiansund skal ta i bruk ny, fremtidsrettet teknologi for å gjøre det bedre å bo, leve og arbeide i byen.

Hos oss finner du kunnskap, åpenhet og framtidstro. Vi utnytter våre naturgitte forutsetninger på stadig nye måter og er et forbilde for andre byer. Her finner du infrastruktur som er bygget for fremtidige generasjoner. Kollektivtrafikken er et forbilde, havnen er foretrukken for fartøy i alle størrelser og flyplassen knytter oss raskt til internasjonale destinasjoner. Her bygger vi boliger som støtter opp om et urbant liv og som ivaretar det globale perspektivet. Her finnes muligheter for de som vil skape en arena for samhandling om kulturell identitet, og som vil gjøre sitt uttrykk til levebrød.

 

Smartby

En "smart city" defineres som et urbant område som benytter ulike elektroniske sensorer til å hente og utnytte informasjon for å håndtere områdets ressurser og eiendeler mer effektivt. De som tror at en smartby er flyvende biler og høyteknologiske skyskrapere vil bli skuffet. En smartby er en by som gjennom intelligent infrastruktur og teknologi skaper en by som er bærekraftig og attraktiv til sine innbyggere og sitt næringsliv. I en smartby vil man for eksempel kunne forvente gode kollektiv og parkeringssystemer, effektiv belysning, god trafikkflyt (for alle fremkomstmidler, hvor også føtter inngår), effektiv søppelhåndtering, god sikring av byen og gode beredskapssystemer. Dette teknologiområdet, smartby (som har innbyggeren i sentrum) krysser over i bygningsautomasjon (som har beboerne og bygget i sentrum) og velferdsteknologi (som har pasienten/brukeren i sentrum). Teknologien i disse disiplinene er sammenfallende, og det vil være et mål å kunne vedlikeholde alle disse teknologiene fra en teknisk plattform og med den samme tekniske fagstaben.


I hovedsak vil denne kompetansen bestå i:

  • Bruk av sensorteknologi, for å vedlikeholde en plattform for smarte tjenester hvor det offentlige, og innbyggerne selv, kan legge til sensorer, og benytte de innsamlede data til å skape nye produkter og tjenester til innbyggerne og næringslivets beste.
  • Fjernkontroll av offentlig utstyr(tjenester, for å benytte sensordata til å gjøre endringer i byens tjenester som effektiviserer bruken og opplevelsen av tjenestene.
  • IKT, for å analysere og tilgjengeliggjøre våre data og erfaringer til innbyggerne og andre smartbyer slik at vi sammen klarer å optimalisere våre løsninger og tjenester.
  • Smart ressursdeling, for å kunne la hver innbygger dele og benytte felles ressurser som både andre mennesker og det offentlige besitter (uten å utnytte fullt ut).

En smart by vil:

  • Ha sensorer som overvåker tilstand og utvikling av mennesker og ting
  • Ha digitale styringssystemer som iverksetter tiltak fra mennesker og maskiner
  • Ha god innsikt i alle sensordata slik at valg om å iverksette tiltak blir så gode som mulig.