Valg og pandemi

Alle kommuner skal gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene/isolasjon. Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt. Vi vil også sørge for godt renhold og god hygiene. 

Hvis du er i karantene på valgdagene grunnet covid-19 og ikke har forhåndsstemt, kan du stemme ved drive-through på Kristiansund videregående skole, Bygg 10 - Garasjeanlegg. 

Åpningstider for drive-through stemmemottak er søndag 12. september kl. 17-20, og mandag 13. september kl. 17-20.

Er du i isolasjon og vil stemme?
Ta kontakt for å bestille tid for hjemmestemming
Tlf: 71 57 42 50

KARANTENE/ISOLASJON UNDER FORHÅNDSTEMMINGEN: 
Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19 kan ikke stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, de kan søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som derfor ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte.
Fristen for å søke om dette er fredag 10. september kl. 10. 

NB: Er du i karantene/isolasjon i Kristiansund, men bosatt i en annen kommune må du avlegge stemme innen fredag 10. september.

ISOLASJON UNDER VALGDAGENE: 
Velgere som er manntallsført i kommunen og er i isolasjon grunnet covid-19, kan i 2021 søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som derfor ikke kan stemme på ordinær måte.
Fristen for å søke om dette er valgdagen, mandag 13. september kl. 10