Valgstyret

Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå.

Valgstyret er personidentisk med formannskapet, oppnevnt av bystyret i 2019.

Her finner du oversikt over valgstyrets medlemmer med kontaktinformasjon.

Valgstyret kan også nås gjennom Politisk sekretariat.

Leder Kjell Neergaard (AP, ordfører) kjell.neergaard@kristiansund.kommune.no / 915 39 396

Berit Tønnesen (AP)  berit@otek.no / 957 54 626

Bjarne Storfold Elde (AP) bjarne.ksu@gmail.com / 970 97 292

Jeanette Lille Andersen (AP) 411 75 195 

Berit Marie Frey (SP) berit.marie.frey@kristiansund.kommune.no / 951 19 003 

Henrik Stensønes (SP) henrik.stensones@kristiansund.kommune.no / 996 98 299 

Stig Anders Ohrvik (NML) stigohrvik@gmail.com

Linda Dalseg Høvik (NML) linda.dalseg.hovik@kristiansund.kommune.no 

Stein Kristiansen (R) steinkristiansen@hotmail.com

Ralph Herter (MDG) herter.ralph@gmail.com / 938 27 043 

Torbjørn Sagen (H) torbjorn.sagen@kristiansund.kommune.no / 918 17 503 

 

 

Valgstyrets sekretær:

 

Toril Skram

930 52 149 / 71 57 40 60