Gjennomføring av utleggstrekk skatt

Kemnerkontoret kan pålegge arbeidsgivere å trekke et beløp fra en ansatts lønnsutbetaling, hvis skatte- og avgiftskrav ikke blir betalt til rett tid. Dette kalles utleggstrekk. Utleggstrekk er et inn­fordrings­middel og skal gjennomføres uav­hengig av arbeidstakerens samtykke.

Er du arbeidstaker og har fått varsel om utleggstrekk, kan du lese om det her.

Trekkpålegg

Er det bestemt at en arbeidstaker skal trekkes i lønn, vil du som arbeidsgiver motta et trekkpålegg. Her står det hvor mye du skal trekke, og hvor lenge trekket skal vare.

 

Arbeidsgivers plikter og ansvar

Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir gjort, og at det innbetales til Kemnerkontoret.

Du skal foreta utleggstrekk slik det står i trekkpålegget. Arbeidsgivere som har plikt til å ha skattetrekkskonto, skal sette utleggstrekk på denne kontoen sammen med forskuddstrekket. Du må også følge reglene som gjelder for innrapportering og betaling av utleggstrekk skatt.

 

Prioritetsreglene

Er det gitt pålegg om trekk for flere krav hos samme arbeidstaker, og trekkgrunnlaget ikke er stort nok til å dekke alle, har kravene følgende prioritet:

  • krav på lovbestemt forsørgelsesplikt
  • krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved straffbar handling
  • krav på bøter
  • krav på skatt eller offentlig avgift
  • andre krav

 

Frister for innrapportering og betaling

 

Frister innrapportering og betaling av utleggstrekk

Termin Innrapporteres og betales
1.termin (januar/februar) 15.mars
2.termin(mars/april) 15.mai
3.termin (mai/juni) 15.juli
4.termin (juli/august) 15.september
5.termin (september/oktober) 15.november
6.termin (november/desember) 15.januar året etter

 

Oppgjørsliste

Hver termin mottar du en oppgjørsliste. Denne skal fylles ut og sendes tilbake via ordinær post. Det skal sendes nulloppgave hvis du ikke har trukket arbeidstaker en termin.

Utleggstrekk er ikke en del av a-ordningen, og du skal sende oppgjørsliste og betale trekket til Kemnerkontoret.

Oppgjørsliste kan lastes ned fra Skatteetatens sider.

 

Betalingsinformasjon

Betalingsinformasjonen finner du på oppgjørslisten som blir tilsendt hver termin. Har du ikke denne tilgjengelig betaler du slik:

  • Betal til kontonummer: 6345 06 15058
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO23 63450615058
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten. Husk å velge skatteart: utleggstrekk. Dette må gjøres for at betalingen skal registreres riktig.

Kontaktinformasjon

Nordmøre Kemnerkontor
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag:
0800-1600

Åpningstider

Åpningstid for publikumsbesøk
Mandag - fredag
0900-1500
Sommer*: 0900-1430

*Sommertid: 15.mai -15.september

Adresse

Postadresse:
Nordmøre Kemnerkontor
Pb 178
6501 Kristiansund

Besøksadresse:
Industriveien 7
6517 Kristiansund