Kontoutskrift og saldo for skatt og arbeidsgiveravgift

  • Saldooversikten viser hvor mye du skylder eller har til gode per i dag

  • Kontoutskriften viser alle inn- og utbetalinger for valgt periode

Ta kontakt med Nordmøre kemnerkontor for å få tilsendt opplysninger om saldo for skatt og arbeidsgiveravgift. Vi kan også sende en kontoutskrift for en valgt periode.

Kontaktinformasjon

Nordmøre Kemnerkontor
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag:
0800-1600

Åpningstider

Åpningstid for publikumsbesøk
Mandag - fredag
0900-1500
Sommer*: 0900-1430

*Sommertid: 15.mai -15.september

Adresse

Postadresse:
Nordmøre Kemnerkontor
Pb 178
6501 Kristiansund

Besøksadresse:
Industriveien 7
6517 Kristiansund