Motregning

Skylder du penger til det offentlige, kan skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. Dette kalles motregning.

Du blir motregnet hvis du skylder:

  • skatt eller forsinkelsesrenter fra tidligere år
  • skatt til andre kommuner
  • barnebidrag
  • merverdiavgift eller eiendomsskatt
  • andre krav til stat eller kommune, for eksempel parkeringsgebyr

Hvis du etter motregning fortsatt har penger til gode, får du de utbetalt. Du får en oversikt som viser hva pengene har blitt brukt til, men det kan ta noen uker fra skatteoppgjøret er sendt ut til saken din er ferdig behandlet.

 

Klage på motregning

Du kan klage på motregningen innen en måned fra du fikk beskjed om den. Det er ikke et eget klageskjema for dette. I klagen må du skrive hvorfor du mener at motregningen er feil. Husk å oppgi fødselsnummer/organisasjonsnummer og skatteår. 

Dersom du er blitt motregnet på bakgrunn av restanser hos andre enn Nordmøre Kemnerkontor, må klage om motregning rettes direkte til de som har motregnet deg.

Kontaktinformasjon

Nordmøre Kemnerkontor
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag:
0800-1600

Åpningstider

Åpningstid for publikumsbesøk
Mandag - fredag
0900-1500
Sommer*: 0900-1430

*Sommertid: 15.mai -15.september

Adresse

Postadresse:
Nordmøre Kemnerkontor
Pb 178
6501 Kristiansund

Besøksadresse:
Industriveien 7
6517 Kristiansund