Satser for livsopphold og boutgifter

Når vi vurderer en søknad om betalingsavtale eller størrelsen på et utleggstrekk, tar vi utgangspunkt i følgende satser.

 

Satser for livsopphold per måned (gjeldende for saker etter 01.07.19)
Antall medlemmer i husstand Satser
Enslig voksen kr 8874
Samboer eller ektefelle kr 15028 (kr 7513 pr person)
Tillegg for barn 0-5 år kr 2840 pr husstand 
Tillegg for barn 6-10 år kr 3767 pr husstand 
Tillegg for barn 11-17 år

kr 4756 pr husstand 

For utleggstrekk som begynte å løpe før 1.juli 2016, er satsene noe lavere.

Fra og med den fjerde personen, så trekker vi 20 % på livsoppholdssatsen til den yngste personen i husstanden.

 

Satser for boutgifter
  Enslig udokumentert (udok.) Enslig dokumentert (dok.) maks Ektefelle/samboer udok. Ektefelle/samboer dok. maks
By kr 6000 kr 9000 kr 7000 kr 10000
Distrikt kr 5000 kr 8000 kr 6000 kr 9000

 

  Husstand 3-5 personer (1-2 barn), udok. Husstand 3-5 personer (1-2 barn), dok. Husstand over 5 personer, udok. Husstand over 5 personer, dok.
By kr 9000 kr 12000 kr 10000 kr 13000
Distrikt kr 7500 kr 10000 kr 8500 kr 11000

Dette er de samme satsene som Namsmannen i Kristiansund benytter.