Restskatt personlige skatteytere

Når Skatteetaten har behandlet selvangivelsen din får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om du får igjen penger på skatten, eller om du må betale restskatt.

 

Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og deltakere i ansvarlig selskap er personlige skattytere.

Skatteoppgjør for personlige skattytere

 

Tilleggsforskudd

Du får rentetillegg på restskatten. For å unngå dette kan du betale et tilleggsforskudd innen 31.mai. 

 

Betalingsfrist

Restskatten deles i to like store beløp. Er restskatten på under 1000 kroner, skal hele beløpet betales på en gang. Er restskatten på under 100 kroner, vil den ikke kreves inn.

Betalingsfristen for det første beløpet er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret, men aldri tidligere enn 20. august. Fristen for å betale restbeløpet er fem uker etter første betalingsfrist.

 

Slik betaler du restskatten

Du får tilsendt en betalingsgiro med KID-nummer etter skatteoppgjøret. Selv om du ikke har mottatt giroen, skal du likevel betale til forfall. Slik gjør du det:

  • Betal til kontonummer: 6345 06 15058
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO2363450615058
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten. Husk å velge riktig skatteart: restskatt. Velg riktig år: det året restskatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

 

Hvis du betaler for sent

Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på likningen, skal restskatten betales ved forfall. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake, hvis vi ikke bruker tilgodebeløpet til motregning.

Hvis du fortsatt ikke betaler, har Kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet.
Virkemidlene Kemnerkontoret har er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

 

Hvis du ikke kan betale

Betalingsvansker

 

Klage

Se klage på skatteoppgjøret

Kontaktinformasjon

Nordmøre Kemnerkontor
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag:
0800-1600

Åpningstider

Åpningstid for publikumsbesøk
Mandag - fredag
0900-1500
Sommer*: 0900-1430

*Sommertid: 15.mai -15.september

Adresse

Postadresse:
Nordmøre Kemnerkontor
Pb 178
6501 Kristiansund

Besøksadresse:
Industriveien 7
6517 Kristiansund