Klage på skatteoppgjøret

Hvis du mener det er feil på skatteoppgjøret, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregning av skatter og avgifter, kan du klage.

 

Skattekontoret og Kemnerkontoret har ansvar for forskjellige områder når det gjelder skatten din.

Kontakt skattekontoret hvis:

  • inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater eller kopi av selvangivelsen
  • du har krav på særfradrag eller andre fradrag du ikke har fått
  • du har spørsmål om skattebeløpet       

Klagefristen er 6 uker etter at du fikk skatteoppgjøret. Det kan være mulig å få endret ligningen selv om fristen for å klage er utløpt. Skattekontoret vurderer om søknaden skal behandles.

Klage på skatteoppgjøret (Skatteetaten) 

Kontakt skattekontoret

Betalingsplikt

Selv om du klager på ligningen, må restskatten betales ved forfall. Dette gjelder både private personer og selskaper. Hvis du ikke kan betale mens klagen behandles, må du søke Kemnerkontoret om betalingsutsettelse.

Selv om du har søkt om betalingsutsettelse, kan vi sikre kravet med pant eller motregne det. Forsinkelsesrenter løper fra forfall og til kravet er betalt.

 

Kontakt kemnerkontoret hvis:

  • beløpene for innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver
  • innbetalt tilleggsforskudd ikke fremgår av skatteoppgjøret
  • det er foretatt motregning som du mener er feil
  • rentene på skatteoppgjøret er feil

Kontakt Nordmøre Kemnerkontor

Klage på manglende forskuddstrekk

Hvis forskuddstrekk som arbeidsgiveren har foretatt ikke er kommet med på selvangivelsen/skatteoppgjøret, må du klage på avregningen. Det samme gjelder hvis du ikke mottar lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiveren din.

Klagefristen er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret. Nordmøre kemnerkontor behandler avregningsklager for skattytere som er skattepliktige til Kristiansund, Halsa, Averøy og Gjemnes.

Det er viktig at arbeidsgiverens organisasjonsnummer og ditt fødselsnummer er påført avregningsklagen.

Husk at du må levere selvangivelsen til skattekontoret innen fristen selv om du har levert en avregningsklage til Nordmøre kemnerkontor.

 

Klagen sender du til:

Nordmøre Kemnerkontor

Pb 178, 6501 Kristiansund

 

E-post: kemneren@kristiansund.kommune.no

Kontaktinformasjon

Nordmøre Kemnerkontor
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag:
0800-1600

Åpningstider

Åpningstid for publikumsbesøk
Mandag - fredag
0900-1500
Sommer*: 0900-1430

*Sommertid: 15.mai -15.september

Adresse

Postadresse:
Nordmøre Kemnerkontor
Pb 178
6501 Kristiansund

Besøksadresse:
Industriveien 7
6517 Kristiansund