Penger tilgode

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, får du dem vanligvis utbetalt 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Beløp under kr 100 vil ikke bli utbetalt.

Skylder du penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene. Dette kalles motregning.

Når kommer skatteoppgjøret?

        Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og deltakere i ansvarlig selskap er personlige skattytere.

        Aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), banker og så videre er upersonlige skattytere.

 

Endre kontonummer

Ønsker du å endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, kan du gjøre dette via Skatteetaten. Fristen for å endre kontonummer avhenger av når du får skatteoppgjøret. For å være sikker bør du endre kontonummeret når du leverer skattemeldingen din. Er du for sent ute, får du pengene til den kontoen som sto på skattemeldingen din.

 

Rentegodtgjørelse

Har du betalt for mye skatt, får du renter på tilgodebeløpet (Skatteetaten).

 

Dersom du ikke har fått skatteoppgjøret

Husk å kontrollere om beløpet har kommet inn på bankkontoen din før du tar kontakt. Det er svært mange skatteoppgjør som skal sendes ut samtidig. Det er derfor ikke nødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst èn uke.

OBS - Det er ikke sendt ut utbetalingsgiroer for skatteoppgjøret i 2018. Vennligst ta kontakt med kemnerkontoret, dersom du ønsker å registrere konto på et dødsbo. 

 

Du bør undersøke om du har meldt riktig adresse til Folkeregisteret. Flytter du innen Norge skal du sende flyttemelding til Folkeregisteret innen åtte dager. Upersonlige skattytere må kontakte Enhetsregisteret.

Kontaktinformasjon

Nordmøre Kemnerkontor
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag:
0800-1600

Åpningstider

Åpningstid for publikumsbesøk
Mandag - fredag
0900-1500
Sommer*: 0900-1430

*Sommertid: 15.mai -15.september

Adresse

Postadresse:
Nordmøre Kemnerkontor
Pb 178
6501 Kristiansund

Besøksadresse:
Industriveien 7
6517 Kristiansund