Den kulturelle skolesekken

Her finner du informasjon om den kulturelle skolesekken.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertane) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordninga.

Mer informasjon om den kulturelle skolesekken finner du her