HOPP - Helsefremmende Oppvekst i Kristiansund

HOPP - Helsefremmende Oppvekst i Kristiansund

HOPP - Helsefremmende Oppvekst er et tverrfaglig og tverretatlig samarbeidsprosjekt innenfor kommunalområdet Oppvekst, som i hovedsak handler om å legge til rette for mer bevegelse og godt kosthold.

HOPP handler om alt fra forebyggings- og oppfølgingstiltak hos jordmor og helsesykepleier, til metoder som legger til rette for bra mat og mer fysisk aktivitet i barnehage og skole. Målsettingen er å forankre universelle tiltak som gir bedre oppvekstsvilkår, er helsefremmende og bidrar til å jevne ut sosiale helseforskjeller.

Karihola barnehage og Rensvik skole er piloter i HOPP-prosjektet. Å implementere HOPP som metode i alle kommunens barnehager og skoler er et mål.