Aktivitetskurs i Karihola Barnehage

Tirsdag 7. mai ble det avholdt aktivitetskurs for alle ansatte i Karihola Barnehage. Ansatte i barnehagen, Friskliv og mestring og Forebyggende helsetjenester for barn og unge samarbeidet om planlegging og gjennomføring av kurset.

Etter felles oppvarming på grusbanen, forflyttet personalet seg gjennom forskjellige stasjoner med aktivitet både inne i og utenfor barnehagen. Etter at alle hadde vært innom alle stasjonene, satt personalet avdelingsvis og jobbet fram egne forslag til HOPP-aktiviteter for barna. HOPP-aktivitetene samles i en aktivitetsbank.