Oppstart for skoler og SFO- Høst 2022

Alle gunnskolene starter mandag 22.08.2022.
Skolefritidsordningene starter mandag 22.08 kl 07.30.

Oppmøte barneskoler 2022
Skoler 1.trinn 2.-7.trinn
Allanengen skole kl 1000 kl 0830
Bjerkelund skole kl 1000 kl 0830
Dalabrekka skole kl 1000 kl 0825
Dale barneskole kl 1030 kl 0930
Frei skole kl 0820 kl 0820
Gomalandet skole kl 0900 kl 0830
Innlandet skole kl 1000 kl 0830
Nordlandet barneskole kl 1000 kl 0825
Rensvik skole kl 1000 kl 0830
Oppmøte ungdomsskole/voksenopplæring
Skoler 8. - 10. trinn
Atlanten ungdomsskole kl 0900
Nordlandet ungdomsskole kl 0825
Frei Ungdomsskole kl 0820
Kristiansund Voksenopplæring kl 0900

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund