Plan og satsingsområder

Her finner du planer og satsingsområder for grunnskolen i Kristiansund

 

Våre planer:

 

SPOR

SPOR er styringsdokumentet for grunnskolen i Kristiansund. SPOR inneholder 3 satsingsområder: Språklig kompetanse, sosial kompetanse og fysisk/psykisk helse.

Du finner styringsdokumentet SPOR her:

SPOR 2014-2017 (PDF, 756 kB)

Arbeidet med ny oppvekstplan, som skal erstatte SPOR, er godt igang. Planlagt ferdig til skolestart 2018.

Språkspor

Språkspor er vår språkplan som ble satt i drift fra 1. august 2015. Den er gjeldende for alle barnehager og skoler. For å sikre kompetanse i enhetene, har alle skoler og barnehager fått utdannet egne språkveiledere.

Du finner Språkspor her: SPRÅKSPOR (PDF, 687 kB)

 

Våre satsinger:

 

Språkkommune

Kristiansund Kommune er en av 27 Språkkommuner. Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Språkkommuner inngår i den nasjonale strategien Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2015-2019. En forutsetning for å bli språkkommune er at kommunen/fylkeskommunen forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges ferdigheter innenfor områdene språk, lesing og/eller skriving, fra barnehage til fullført grunnskole eller til fullført videregående opplæring Vi har frikjøpt fire ressurslærere til arbeidet, og hovedmål i perioden er implementering av Språkspor. Innsatsområdene er begrepsundervisning etter Magne Nyborg sin modell i barnehagen og i småtrinnet, samt språk som verktøy i fag på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Læringsmiljø

Alle skolene i Kristiansund deltar i et kompetanseutviklingsprogram mot mobbing i samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og fylkesmannen i Møre og Romsdal, ledet av PPT for Ytre Nordmøre. Målet er å styrke skolenes egen kompetanse i å forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

Alle våre barneskoler driver "Zippys venner", som er et universielt, forebyggende tiltak med sikte på god helse. Ungdomstrinnet har MOT og "Robust ungdom" som sitt forebyggende program. Alle våre ungdomsskoler driver programmet.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund