SFO Dalabrekka

Her finner du informasjon om SFO tilbudet på Dalabrekka.

Dalabrekka SFO (Kirkelandet)

Sfo koordinator: Marsteen Ingrid
Telefon: 71 57 59 25
E-post: ingrid.marsteen@kristiansund.kommune.no

Dalabrekka Sfo ligger fint til imellom boligfeltene og naturen som blir flittig brukt. Praktisk og egnet skole til lek ute ved utearealene som vel som inne i gymsal, klasserom og kjøkken.

Personalet er stabilt og har et godt miljø mellom ansatte , barn og foresatte.
Ansatte streber etter og skape et trygt og godt sosialt miljø for barna.
Legge vekt på personlig utvikling gjennom lek og aktiviteter.
Tilrettelegge for utvikling av samhandling barna imellom.
Barna i stor grad skal få velge hva de selv vil bruke fritiden sin til.

SFO har fire baserom, ett med kjøkken. Under måltidene bruker vi også et førsteklasserom, dette rommet kan vi bruke til lekselesing.
Vi kan ellers gjøre bruk av : kulturrom,gymsal og skolekjøkken.

Barna har mulighet for å gjøre lekser på skolen(ikke 1.trinn). Det skjer etter måltidet ca. kl. 14.45. Lekselesing MÅ være en avtale mellom barnet og deres foresatte! Personalet kan ikke ”tvinge” barna til og gjøre lekser

Vi er mange barn på Dalabrekka SFO , derfor har vi ikke delt barna inn i grupper til de forskjellige aktivitetene – de får velge aktiviteter etter ønske så langt det er mulig.

SFO har et måltid kl. 14.15
Det er mulig å kjøpe frukta/juice og yoghurt.
Alle må ellers ha med seg nok mat og evt. drikke. Det er utrolig hvor godt det smaker med mat når vi sitter sammen og spiser!!

En skolefritidsordning skal bidra til større helhet og sammenheng i barnas hverdagsliv gjennom et nært samarbeid mellom hjem, skole, kultur og fritidstiltak i lokalmiljøet.

Åpningstider

Mandag - fredag:
0730 - 1630

Adresse

Dalabrekka 34
6514 Kristiansund