SFO Gomalandet

Her finner du informasjon om SFO-tilbudet på Gomalandet skole

Sfo koordinator: Berit Ulriksborg    

SFO: 91248270 

Privat: 91518793

E-post: Berit.Ulriksborg@kristiansund.kommune.no 

 

Skolefritidsordninga har som mål å gi et tilbud før og etter skoletid til alle barna på 1-4. trinn. SFO skal gi barna omsorg, tilsyn og utviklingsmuligheter i nær samarbeid med skolen. SFO skal legge til rette for at barna gis muligheter til aktivt å unytte sin fritid til allsidig lek, kultur-og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Personalet består av voksne som setter barnet i fokus og gjør alt for å skape et trygt og trivelig miljø på SFO.

Innholdet i SFO er sosialt samvær med andre barn og voksne, balanse mellom styrt og fri lek inne og ute samt ulike aktivitetstilbud organisert av voksne og barn.

Vi har et fantastisk uteareal. Det ”ulendte” terrenget er positivt for grovmotorisk trening samtidig som det kan gi barna mange naturopplevelser. For at barna skal utnytte uteområdet best mulig, gir vi barna frihet til å være alene i ”skogen” på et begrenset område.

Fra mandag til fredag har barna mulighet å delta i forskjellige aktiviteter som kunst og håndverk, kroppsøving og dans/sang/musikk. Vi har fokus på sunt kosthold, der barna lager maten og serverer de andre barna på SFO. Vi har grupper som vi bytter på hver uke.

Kontaktinformasjon

Gomalandet skole
E-post
Telefon +47 71 57 58 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
0730 - 1630

Adresse

Røsslyngveien 17
6511 Kristiansund