Søk redusert foreldrebetaling 1. og 2. trinn

For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du hvert skoleår sende inn søknadsskjema. Ordningen begrenser seg kun til å gjelde elever på 1. og 2. trinn, og gjelder ikke for elever med SFO-plass på 3. og 4. trinn.

Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO

 

Informasjon om redusert foreldrebetaling for SFO for elever på 1. og 2. trinn.

  • Ingen familier skal måtte betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass for elever på 1. og 2. trinn.
  • Prisen for en helplass i SFO er 2950,- fra 1.1.21. Så om familien samlet tjener kr 540 833,- eller mindre i året har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling.
  • Søknad om redusert foreldrebetaling må sendes inn.
  • Det søkes om et skoleår av gangen.
  • Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Det gis 25% moderasjon fra og med barn nummer to for familier som har flere barn i SFO. Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet som familien benytter. Søskenmoderasjon gis ikke mellom barnehage og SFO.

Søknadsfrist for skoleåret 20/21 er 20. august.

Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 31. august har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtaket vil da gjelde for den 1. påfølgende måned.

Ordningen trer i kraft fra høsten 2020. 

Tilgang til å gjøre direkteoppslag hos skattemyndighetene er ikke på plass ennå, så foreløpig må nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden, ettersendes eller leveres servicetorget.