Dale barneskole

Det er 325 elever på 1. - 7. trinn som er bosatt i Dale skolekrets på Nordlandsøya.

Dale barneskoles visjon: En skole for livet - med muligheter for alle.

Elevene ved Dale barneskole skal oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet.

Vi ønsker at elevene våre skal få et best mulig læringsutbytte.

Skolens satsingsområder i 2017/2018 er elevenes læringsmiljø og digital kompetanse. Vi har nulltoleranse mot mobbing/krenkelser, og viser dette gjennom ord og handlinger. Gjennom Trivselsprogrammet har elevene tilbud om mange artige lekeaktiviteter i friminuttene.

I 2017/2018 skal det etableres et forsterket skoletilbud her. Skolebygget vil bli utvidet med rundt 800 kvadratmeter før skolestart i 2018, bl.a. for å gi elevene på forsterket skoletilbud gode lokaler.

 

 

Kontaktinformasjon

Dale barneskole
E-post
Telefon 71 57 55 70

Åpningstider

Mandag - fredag
0800 - 1600

Postadresse

ABC-veien 4
6518 Kristiansund