Dale barneskole

Det er 330 elever på 1. - 7. trinn som er bosatt i Dale skolekrets på Nordlandsøya.

Dale barneskoles visjon: En skole for livet - med muligheter for alle.

Elevene ved Dale barneskole skal oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet.

Vi ønsker at elevene våre skal få et best mulig læringsutbytte. Skolens satsingsområder i skoleåret 2023/2024 er inkluderende læring. Vi har nulltoleranse mot mobbing/krenkelser, og viser dette gjennom ord og handlinger.

Gjennom programmet Lekepatruljen, har elevene tilbud om mange artige lekeaktiviteter i friminuttene.

I 2017/2018 ble det etablert et forsterket skoletilbud her. Skolebygget ble utvidet med rundt 800 kvadratmeter før skolestart i 2018, bl.a. for å gi elevene på forsterket skoletilbud gode lokaler. Du kan lese mer om forsterket skoletilbud her

 

Se hjemmesidene til Dale barneskole.

 

 

Artikkelliste