Nordlandet barneskole

Nordlandet skoles mål er at elever, foresatte og ansatte skal bidra til et inkluderende og trygt skolemiljø samt bidrar til at elevene får et høyt læringsutbytte. Vår visjon er: Et godt sted å være - et godt sted å lære.

Skolen har fokus på at :

  • Elevene opplever et trygt læringsmiljø som fremmer læring og trivsel. Det er nulltoleranse for mobbing!
  • Elevenes psykiske helse. Elevene skal oppleve mestring, omsorg , trivsel og læring.
  • Elevene skal bli gode i språk, lesing og skriving slik at de lykkes i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.
  • Det er et godt samarbeid mellom skole og foreldrenes arbeidsutvalg, og i fellesskap har vi utarbeidet regler for orden og oppførsel som alle elever, foresatte og ansatte må kjenne.

 Her finner du skolens hjemmeside

Artikkelliste