Nordlandet barneskole

Nordlandet skoles mål er at elever, foresatte og ansatte skal bidra til et inkluderende og trygt skolemiljø samt bidrar til at elevene får et høyt læringsutbytte. Vår visjon er: Et godt sted å være - et godt sted å lære.

Skolen har fokus på at :

  • Elevene opplever et trygt læringsmiljø som fremmer læring og trivsel. Sentralt i dette arbeidet har vært arbeidet med klasseledelse og vurdering for læring. Det er nulltoleranse for mobbing!
  • Elevenes psykiske helse. Elevene skal oppleve mestring, omsorg , trivsel og læring.
  • Elevene skal bli gode i språk, lesing og skriving slik at de lykkes i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.
  • Det er et godt samarbeid mellom skole og foreldrenes arbeidsutvalg, og i fellesskap har vi utarbeidet regler for orden og oppførsel som alle elever, foresatte og ansatte må kjenne.

 Her finner du skolens hjemmeside

Kontaktinformasjon

Nordlandet barneskole
E-post
Telefon +47 71 57 35 81


Rektor: Siri Oterhals– tlf 71 57 35 72
Inspektør: Vibece Alvheim tlf 71 57 35 74

Åpningstider

Mandag - fredag
0730 - 1630

Adresse

Norddalsveien 40
6516 Kristiansund