Rensvik skole

Det er 240 elever på 1. - 7. trinn som er bosatt i Rensvik skolekrets på Frei. Rensvik skole skal oppleves som en trygg, inkluderende og allsidig skole.

Ansvar - Trivsel - Kunnskap

Rensvik skoles mål er at elever, foresatte og ansatte skal bidra til et inkluderende og trygt skolemiljø samt bidra til at elevene får et høyt læringsutbytte. Gjennom Trivselsprogrammet har elevene tilbud om mange lekeaktiviteter i friminuttene.

Skolen har fokus på at:

Elevene opplever et trygt læringsmiljø som fremmer læring og trivsel. Det er nulltoleranse for mobbing!

Elevene skal oppleve mestring, omsorg, trivsel og læring.

Elevene skal bli gode i språk, lesing og skriving slik at de lykkes i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

 

Vi skal gi elevene et «fundament for framtiden» slik at de på best mulig måte er rustet for livet utenfor skolen.

 

Her finner du skolens hjemmeside

Kontaktinformasjon

Rensvik skole
E-post
Telefon 71 57 56 30

Åpningstider

Mandag - fredag:
0730 - 1630

Adresse

Rensvikstubben 2
6520 Frei