Atlanten ungdomsskole

Atlanten ungdomsskole er en ungdomsskole med ca. 350 elever og 44 ansatte. Hvert trinn består av 4 klasser. Skolen ligger ved inngangen til Folkeparken, og våre nærmeste naboer er blant Nordvesthallen, Atlanten Idrettspark og Atlanten videregående skole. Skolen ble tatt i bruk høsten 2005, og har elever fra barneskolene Gomalandet, Allanengen, Dalabrekka og Innlandet .

Atlanten ungdomsskole, den beste starten på fremtiden!

Vårt mål er å gi alle elever det beste utgangspunktet for videre utdanning og et godt sosialt liv. Vi har gode resultater og våre undersøkelser viser at elevene trives på skolen. Vi har høyt utdannede og motiverte ansatte og har høye forventninger både til elever og ansatte. Atlanten ungdomsskole ønsker å være en skole hvor våre elever er rustet for framtiden.

Gjennom et tett og fruktbart samarbeid gjør vi en god jobb til elevenes beste. Gjennom å trives og lykkes mener vi at våre elever vil klare seg meget godt i et videre utdanningsløp.

Skolehverdag på Atlanten er organisert rundt fagøkter på 70 minutter. Hver klasse har sitt eget klasserom hvor de fleste undervisningstimene gjennomføres. Unntaket er fremmedspråk og valgfag hvor klassene deles inn trinnvis. I tillegg brukes det spesialrom til f.eks. mat og helse, kunst og håndverk, musikk og naturfag, mens kroppsøving er lokalisert i Idrettshallen eller utendørs. Elevene kan være inne i friminuttene, så lenge egne klasserom og fellesområder holder god og ryddig orden.

 

Her finner du skolens hjemmeside

Artikkelliste