Forsterket tilbud

Her finner du informasjon om forsterket tilbud ved Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole

Forsterka skoletilbud

Kristiansund kommune har et forsterka skoletilbud på Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole. Forsterka tilbud er et skoletilbud for elever som har omfattende lærevansker / psykososiale sammensatte vansker. Skolene følger Opplæringsloven og Kunnskapsløftet. Elevene defineres innenfor rammen av tilpasset opplæring og grunnskolens bestemmelser om spesialundervisning.

Den enkelte elev vil ha et helhetlig tilbud med klassetilhørighet og samtidig et individuelt tilpassa tilbud som gir opplæring etter elevens forutsetninger og behov. Basiselementer i opplæringen vil være: Kommunikasjonsferdigheter, sosial kompetanse, ADL-ferdighetstrening, fysisk aktivitet, sansemotorikk, fag. Svømmeterapi og musikkterapi er også faste elementer i undervisningen.

Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole har fokus på et godt inkluderende læringsmiljø med et godt læringsutbytte.

Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole er også ressursskoler og samarbeidspartnere for hele Kristiansund-skolen. Det vil si at de kan gi veiledning og hjelp til andre skoler der foreldre velger nærskolen for sitt barn med store hjelpebehov.

Alle barn har rett til å gå på nærskolen sin (Opplæringsloven § 8-1). Dersom foreldre ønsker det, så kan det søkes inn på forsterka tilbud. Før søknad sendes så skal barnehage eller skole ha dokumentasjon som kartlegginger, tidligere tiltak og sakkyndig vurdering fra PPT. Foreldre sender søknad i samråd med barnehage/skole på eget skjema til rektor ved Dale barneskole eller Nordlandet ungdomsskole. Søknadsfrist er 20. november.

Inntaksprosedyrer og søknadskjema