Hageavfall

Her får hageeiere veiledning i håndtering av hageavfall, og informasjon om hvordan spredning av fremmede arter og plantesykdommer kan forhindres.

Legg aldri hageavfall på andres eiendom, i nærheten av friområde, nært vann og vassdrag eller andre steder i naturen der faren for spredning av avfallet er stor.

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 15 - Livet på land - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde

Annen informasjon

Du kan finne informasjon om renovasjonstjenester i Kristiansund her

Du kan lese om fremmede arter her

Vil du melde fra om forsøpling?

Artikkelliste