Planer, normer og styrende dokument

Her finner du lokale normer, planer og hovedplan for Kristiansund. 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2011 - 2021 skal sikre at kommunens hovedmålsettinger for avløp og vannmiljø blir oppfylt. Denne kommunedelplanen vil være det overordnede politiske styringsverktøyet på avløps- og vannmiljøsektoren i kommunen. 

 

Vann- og avløpsnorm

Denne normen er basert på Norsk Vann sin mal for VA-norm og inneholder krav som stilles til prosjektdokumenter og teknisk utførelse av vann- og avløpsanlegg og til sluttdokumentasjon. Funksjonskrav og detaljkrav gjelder generelt for disse arbeider. Lokale bestemmelser er tilleggskrav som stilles av kommunen. Der det er motstrid gjelder lokale bestemmelser foran generelle bestemmelser.

va-norm kristiansund (PDF, 6 MB)

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund