Drikkevannkvalitet

Her kan du finne informasjon om drikkevannskvaliteten i Kristiansund. Drikkevannet i Kristiansund har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften.

 

Små endringer i vannets kvalitet

  • Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.
  • Har du klager på drikkevannkvaliteten kan du sende oss en melding til servicetorget eller du kan meld feil her
  • For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale media.

 

Varsling om endringer i vannforsyningen

  • Vi varsler alle berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:
  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

 

Hardhet 

I Kristiansund har vi bløtt / mykt vann. Årlig gjennomsnitt er omtrentlig 2,6 ºdH. Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Vann Hardhet
Hardhetsklasse Milligram kalsium per liter Tyske hardhetsgrader ºdH
Meget bløtt vann 0 - 15 0 - 2,1
Bløtt vann 15 - 35 2,1 - 4,9
Middels hardt vann 35 - 70 4,9 - 9,8
Hardt vann 70-150 9,8 - 21
Meget hardt vann .> 150 .> 21

 

Fysisk-kjemiske egenskaper til drikkevann fra Kristiansund vannverk

 

Fysisk-kjemiske egenskaper til drikkevann fra Kristiansund vannverk
Parameter Verdier
pH-verdi 7,60- 8,50
Konduktivitet 11-12 mS/m
Alkalitet 0,60-0,88 mmol/l
Fargetall 2-5 mg Pt/l
Hardhet 2,3-3 ºdH

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500