Informasjon om vannverket

Rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og helse. Som vannverkseier har kommunene ansvar for å sikre levering av tilstrekkelige mengder med rent drikkevann under alle forhold.

Om drikkevannkildene

Kristiansund vannverk får drikkevann fra Storvatnet på Straumsnes. Råvannskvaliteten i Storvatnet er god, og vannkilden er beskyttet mot forurensning ved at det er lagt restriksjoner på aktiviteten i nedbørsfeltet. Vannkvaliteten bedres ytterligere gjennom vannbehandlingen, blant annet for å ivareta strenge kvalitetskrav fra næringsliv og institusjoner.

Bolgvatnet på Freiøya, som er kommunens tidligere hoveddrikkevannkilde, brukes ikke lengre i den ordinære vannforsyningen. Den holdes imidlertid i beredskap som krisevannkilde som ekstra sikkerhet.

Om vannbehandlingen og overføringsanleggene

I første del av vannbehandlingen reduserer vi innholdet av humus ved å filtrere vannet gjennom et sandfilter. Humus er små jordpartikler som finnes i overflatevann. I sandfilteret er det også et lag med marmor, som gjør at vannets surhet reduseres.Deretter bestråles vannet med UV-lys, for å sikre at vannet er fritt for smittestoffer som bakterier, virus og parasitter. Vannet ledes fra Straumsnes til Kristiansund gjennom et godt dimensjonert overføringssystem som består av en stor pumpestasjon samt lange sjøledninger.

I Kristiansund har vi tre store høydebassenger som sørger for stabilt vanntrykk, jevn vannforsyning samt ekstra kapasitet i tilfelle brann og lekkasjer.

Om forsyningsnettet

Forsyningsnettet i kommunen, som leder vannet fra hovednettet til forbrukerne, består av ledningsnett med variabel kvalitet. Noe er nytt og har god kvalitet, men store deler av ledningsnettet er gammelt. Enkelte ledninger er eldre enn 100 år. Kommunen arbeider kontinuerlig med å skifte ut gammelt ledningsnett for å bedre forsyningssikkerheten og redusere andel lekkasjer.

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 15 - Livet på land - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund