Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Har du vannmåler skal du gi en årlig tilbakemelding om målerstand.

Slik leser du av vannmåleren

  • Les av forbruket ditt på vannmåleren her
  • Hovedavlesningsperioden gjennomføres ved nyttår hvert år. Fristen er 1.januar hvert år.
  • Det er kun tilgang til å registrere målerstand fra vannmåler på våre nettsider under hovedavlesningsperioden.
  • Du mottar ett avlesningskort per vannmåler. Alle som har mottatt kort for kontroll- og hovedavlesning av vannmålere vil under hovedavlesningsperioden kunne legge inn stand på våre nettsider.
  • Målerne som finnes i Kristiansund har fem siffer fra venstre, tall bak komma skal ikke medregnes. 


Kontroll av vannmåler

Vi fører tilsyn med alle vannmålerinstallasjoner, og sørger for å gjennomføre kontroll- og hovedavlesninger. Dette gjelder også bygge- og brakkevannsmålere. Dette kan skje uanmeldt. 


Bestille og montere vannmåler

For å bestille og montere en vannmåler må du kontakte en godkjent rørlegger.


Registrering og levering av vannmåler

  • Undersøk om det er lønnsomt for deg.
  • Kontakt en godkjent rørlegger og avtal tid for montering
  • En godkjent rørlegger installerer vannmåler.
  • Rørleggeren registrerer aktuelle opplysninger i et skjema som innsendes til kommunen rett etter montering


Skifte ut vannmåler

Du vil få beskjed fra oss når det er tid for å skifte måleren. En vannmåler har normalt sett en levetid på mellom åtte til femten år, avhengig av type vannmåler.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund