Amundøya

Kommunen skal legge ny drikkevannsledning som skal knytte sammen drikkevannnettet på Amundøya til Vadsteinsvika ved hjelp av en sjøledning. Dette vil bidra til å sikre leveransen og kvaliteten av drikkevannet.

Prosjektet går ut på å gjøreklart landdelen for ny sjøledning, fra Vadsteinsvika til Amundøya.
Det skal støpes landfeste ved sjøen og legges drikkevannsledning på tvers av veien bort til eksisterende drikkevannsledning. Ved koblingen mellom nye og eksisterende ledninger skal det settes ned en kum med ventiler. Mellom nevnte kum og sjøen, på den nye ledning, skal det monteres vannmåler i egen kum, like før landfestet skal det monteres en kum med ventiler og uttak til spyleledning.

Prosjektet omfatter graving og sprenging.

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund