Heinsagata

Anleggsavdelingen går denne uken i gang med arbeid i Heinsagata. Dette er etappe 2 av 8 hvor det skal skiftes ut vann-, spillvann- og overvannsledninger i Heinsagata og opp Wessels gate til Lyhsenga.

Arbeidet i etappe 2 vil påvirke trafikksituasjonen på Innlandet. Kjøretøy kan ikke passere gjennom vårt anleggsområde (markert med oransje på kartet). Trafikken kan gå som normalt i tilstøtende gater (markert med grønt på kartet). Det vil bli skiltet omkjøring. Beboere langs trasé må påregne at det tidvis ikke er mulig å kjøre til/fra eiendommene.

Såfremt det er forsvarlig blir det mulig at publikum kan benytte gang- og sykkelvei langs anleggsområdet. Det er forbundet med fare at publikum beveger seg nært anleggsmaskiner og arbeidet som pågår. Det er for eksempel blindsoner på anleggsmaskinene som gjør at sjåførene ikke ser de myke trafikantene. Det er ikke alltid det er mulig å sette fysiske hindringer som stanser publikum, og ber om at en heller går en omvei enn å risikere å trå inn på anleggsområdet. Vi oppfordrer foreldre til å informere sine barn om faren knyttet til å bevege seg inn på ett anleggsområde. I tillegg til anleggsmaskinene er det fare knyttet til at det kan være høye grøftekanter hvor man kan falle ned i.

Etappe 3 er krysset Heinsagata/Wessels gate. Mer informasjon kommer vedrørende dette.

Etappe 2-3 ferdigstilles høsten 2018 med asfalt, slik at Heinsagata kan åpnet for trafikk.

Prosjektet fortsetter oppover Wessels gate, så deler av Wessels gate vil være anleggsområdet fram til siste del av prosjektet ferdigstilles våren 2020.

 

Heinsgata et2 - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund