Øvre Vågen

Kristiansund kommune og fylket, gjennom Prosjektet «Byen som regional motor» rehabiliterer øvre Vågen. Entreprenør er Alvheim Maskinstasjon AS

 

Hva skjer i Vågen?

Det er gjennom «Byen som regional motor» gitt tilskudd til sentrumstiltak i Kristiansund. Et av disse sentrumstiltakene er rehabilitering av øvre Vågen. I tillegg til skatepark/anlegg for ikke motorisert rullesport, skal det etableres parkeringsplass, sykkelparkeringsplasser, lekeplass for de fra 3-8 år, ny uteservering til Kaffebrenneriet og et nytt bygg til hagelaget med undervisningsrom. Der skal hagelaget drive undervisning for barn og unge om det å ta vare på naturen og hva vi som enkeltpersoner kan bidra med. Det blir sitteplasser i form av benker og sykkel- og gangvei gjennom området. I tillegg til forskjønnelse av området blir det lagt vekt på universell utforming og etablering av nye møteplasser for alle. Området vil få belysning for å skape trygge og innbydende møteplasser og -gjennomfart. Grunnet forurensing i grunnen vil all ny beplantning bli i blomsterkasser. Dette er også grunnen til at skateparken er bygd opp og ikke ned i bakken. Sjøfronten vil bli pusset opp og gjøres innbydende med sitteplasser slik at det blir mulig å sette seg ned og nyte utsikten utover Vågen.

Området er planlagt ferdigstilt iløpet av oktober 2019. Vær tålmodig og respekter sperringene, så møtes vi til åpningsfest i slutten av oktober J

Her kan du lese mer om Byen som regional motor. 

Øvre Vågen stengt for gjennomfart

Området vil derfor være sperret for ferdsel. Gangvei opprettholdes til Kaffebrenneriet når kafeen er åpen.

Tidvis stengt skatepark

Skateparken vil være tidvis stengt grunnet anleggsvirksomhet i området. Vi vil prøve å holde åpent på ettermiddag
og i helgene. Da vil inngang være på sørsiden. 

VENNLIGST RESPEKTER SPERRINGENE, og at skateparken tidvis er stengt

Klikk for stort bilde

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund