Wessels gate

Anleggsavdelingen er ferdig med utskifting av ledninger i krysset mellom Wessels gate og Kpt. Bothners gate (Etappe 4) og har startet på etappe 5 videre oppover Wessels gate mot krysset med Hans Lossius gate.

Den aktuelle strekningen er markert på kartet med en oransje linje. Veien er sperret for kjøretøy.
Grøftekanter er adskilt fra resten av veien med anleggsgjerde. Gangtrafikk på utsiden av gjerdet er mulig selv om det blir trangt enkelte steder. Likevel anbefales god oppmerksomhet.

Mulig atkomst for bil og andre kjøretøy er markert med grønn linje. Omkjøringen er skiltet.

Anleggsmaskiner har blindsone og vi ber gående være særlig forsiktig ved passering. Vær obs på vinterforhold og at gaten er bratt. Vurder heller å bruke en annen vei enn å risikere å trå inn på anleggsområdet. 
Det er ønskelig at berørte huseiere samarbeider seg imellom ved tilkobling/utskifting av sine stikkledninger slik at gravearbeidet kan foregå mest mulig smidig.

Vi regner med å være fremme ved krysset til Hans Lossius gate ved slutten av 1. kvartalet. 

Klikk for stort bilde

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund