Wessels gate

I forbindelse med vann- og avløpsprosjektet på Innlandet så vil det bli stengt for trafikk på to plasser i Wessels gate fra uke 33 og til starten av oktober

Etappe 5: Wessels gate mellom krysset Hans Loussius gate og Kaptein Bothners gate.

Her vil det bli graving av kabelgrøfter for høyspent, lavspent og brebånd, samt at massene i fortauet skal skiftes og lyktestolper skal flyttes. Her blir det stående åpne grøfter over nesten hele strekket i perioder for å få rullet ut alle kablene. Tilkomst for beboere blir via gangbroer, biler kan ikke kjøre til/fra enkelte av eiendommene langs traséen når grøftene står åpne.

Etappe 8: Krysset Wessels gate/Lyhsenga (nord).

Her skal det graves for vann og avløpskummer og ledninger. Det er ett kryss hvor det ikke er plass til grøft, anleggsmaskiner og gjennomgang for publikum samtidig. Dermed må det påregnes at krysset vil bli totalstengt for gjennomgang og gjennomkjøring. Tilkomst til Lyhsenga må foregå via krysset Wessels gate/Lyhsenga (sør).

Det vil bli satt opp skilting. Vi ber folk om å respektere at det pågår arbeid og at det er stengt (spesielt for gjennomgang).

Klikk for stort bilde

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund