Klage på parkeringsgebyr

Her finner du informasjon om hva du må gjøre hvis du skal klage på parkeringsgebyr

Parkeringstjenesten i Kristiansund kommune utføres av Kristiansund Parkering AS. Hvis du skal klage på parkeringsgebyr må du ta kontakt med dem. Et skjema eller elektronisk rapportering er tilgjengelig på nettstedet til Kristiansund Parkering.

Klage på parkeringsgebyr?